facebookmailfacebookmail

 

Проектът за Ветеринарен център „Санте Вита” стартира през октомври 2007 година с откриването на ветеринарна амбулатория за дребни животни. Днес той обединява модерно оборудвана клиника със стационар, ветеринарна аптека и зоомагазинна част.

През последните осем години значително се увеличава броя на предлаганите услуги, като приоритетна е лечебно-диагностичната дейност. В ежедневната си практика ветеринарните лекари от „Санте Вита” разчитат освен на своя опит и на доброто медико-диагностично оборудване.

Нашата клиника се развива в крак със съвременните тенденции в областта на ветеринарномедицинското обслужване, като непрекъснато се инвестират средства в нова апаратура и обучение на специалисти.

Нашата мисия е да предлагаме висококвалифицирана ветеринарномедицинска помощ, покриваща изискванията на най-взискателните клиенти.
facebookmailfacebookmail