facebookmailfacebookmail

КЪРЛЕЖИТЕ И ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРЕНАСЯНИ ОТ ТЯХ:
УВЕЛИЧАВАЩ СЕ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ ЗА ХОРА И ЖИВОТНИ

Европа е дом на повече от 60 милиона кучета и статусът им на домашни любимци и начинът им на живот допринасят за все по-честите им пътувания с техните стопани. Климатичните промени през последните години създават все по-благоприятни условия за развитие на ектопаразитите. Увеличаването на популациите от диви животни създава предпоставка за скъсяване на цикъла на развитие на кърлежите. Всички тези факти водят до увеличаване на контакта ни с тези артроподни паразити и особено с тези, пренасящи редица зоонози.

След комарите, кърлежите са най-добрия резервоар за развитие на патогенните микроорганизми . Когато става въпрос за разпространение на тези патогени обаче, кърлежите са на първо място . В Европа е установено, че кърлежите са преносители на поне 15 заболявания, 7 от които са заразни и за хората. В тези заболявания се включват Лаймската болест и Кърлежовият енцефалит.

Броят на заболяванията, пренасяни от кърлежи в Европа се увеличава както при хората, така и при домашните любимци. През последните 30 години броят на регистрираните случаи на кърлежов енцефалит в някои държави се е увеличил единадесет пъти , , със среден брой годишни случаи 1382 през последното десетилиетие . В страните около Средиземноморския басейн случаите на кучешка ерлихиоза започват също да се увеличават , а в Обединеното Кралство се наблюдава петкратно увеличение на регистрираните случаи на Лаймска болест .

Като допълнение може да се каже, че се наблюдава разширение на географското разпространение на кърлежовите заболявания и като резултат наблюдаваме такива заболявания на места, където те не са се срещали допреди няколко години. Могат да се споменат случаите на бабезиоза в северна Германия и Холандия. При кучета от Обединеното Кралство често се срещат лайшманиоза, ерлихиоза, бабезиоза или дирофилариоза, когато тези кучета се връщат заедно със стопаните си от почивка в по-топли европейски държави vii.

Освен това, се наблюдава и промяна в нормалната активност на кърлежите, като тя сега започва доста рано- през Март, а дори понякога и Февруари. И тъй като тенденцията е кърлежите да бъдат активни през цялата година, опаразитяване с тях е възможно по всяко време, дори и през зимата .

За щастие, интегрирането на кучето като член от семейството е довело до развитието на повече ресурси, предназначени за тяхната грижа . Подобрено е и идентифицирането на патогените, пренасяни от кърлежите ii, и като последствие е постигнато по-добро разбиране на
заплахата от кърлежови заболявания както при кучетата, така и при хората. Значителният и бърз растеж на броя на заболяванията, пренасяни от кърлежи в Европа, изисква по-добър контрол и следене на развитието на кърлежите дори и в области, които не са ендемични за тези паразити.

Три основни вида кърлежи опаразитяват кучетата в Европа

Кърлежите са опасни кръвосмучещи акари, които могат да живеят невероятно дълго време- до четири години в някои случаи. Кърлежите са носители на вируси, бактерии и паразити, които могат да причинят сериозни, понякога животозастрашаващи заболявания.   Те предават патогените само след като се прикрепят към гостоприемника. След като се прикрепи, кърлежът се храни с кръвта на гостоприемника. Той може да причини локални епидермални инфекции, но по-опасно е предаване на заболяване.  Най-често срещаните заболявания, пренасяни от кърлежи, са бабезиозата и моноцитната ерлихиоза

За да предадат патогените, които носят, е необходимо кърлежите да бъдат припкрепени към гостоприемника си поне 24 часа, въпреки че това до голяма степен зависи и от вида на патогена. Вирусите могат да бъдат прехвърлени за минути, докато на бактериите им е необходимо повече време, между 12 и 24 часа, а паразитите обикновено не се прехвърлят преди 24ия час, с пик на предаване между 36 и 72 час.

Основни заболявания, пренасящи се от кърлежи, в Европа

 

Заболяванията, пренасяни от кърлежи,  при кучетата имат разнообразни клинични прояви, поради което диагностицирането и изследването им е изключително трудно. За откриване на такова заболяване е необходимо внимателно наблюдение на поведението на кучето.

 

Ако не бъдат диагностицирани и лекувани навреме, някои векторни заболявания могат да бъдат фатални за кучето. Най-ефективният начин за предотвратяване на пренасянето на повечето патогени и съответно заразяване с болестите, предизвикани от тях (Лаймска болест, ерлихиоза, анаплазмоза и бабезиоза) е непозволяване на кърлежите да се прикрепят към кожата на гостоприемника.

 

За съжаление, на повечето съществуващите на пазара противопаразитни форми им отнема до два дни да убият кърлежите на кучето, а някои от тях не могат да попречат на кърлежа  да се прикрепи и да започне храненето с кръв.  Като резултат, въпреки високите нива на третиране срещу ектопаразити , кучетата все още могат да бъдат заразявани с различни болести, пренасяни от кърлежи.


facebookmailfacebookmail