Меню
ХИРУРГИЯ

Хирургичното отделение на ветеринарната клиника Санте Вита се състои от операционна, предоперационна и стационар за следхирургичен престой и наблюдение. Оперативното лечение на домашните любимци отговаря на съвременните стандарти за висок професионализъм. Това сме постигнали благодарение на модерното медицинското оборудване и на отлично подготвения екип от ветеринарни лекари.

  

При нас се извършват голям брой хирургични интервенции на меките тъкани, коремните органи, както и ортопедични операции за възстановяване на счупени кости (остеосинтези), корекция на  вродени костни аномалии и ставни заболявания.

Нашата терапевтична практика се основава на детайлно изследване на пациента, с цел точен избор на анестезиологична схема, отговаряща на неговото здравословно състояние. Операциите се извършват под инхалационна анестезия, намаляваща до минимум риска, дори при стари и тежко болни животни.

    

Жизнените показатели на пациента се следят с помощта на монитор, даващ възможност за бърза и точна намеса при всяко отклонение от нормата.