Меню
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Ветеринарната клиника Санте Вита разполага с лицензиран рентгенов кабинет за графия на дребни животни. От 2016 клиниката е оборудвана с последно поколение система за дигитализиране на образа, а от 2021 с нов рентгенов апарат. Всичко това позволява много по-детайлна картина на изображенията. Рентгеновата снимка отнема няколко секунди, а софтуерната обработка улеснява откриването на проблема и поставянето на точна диагноза. 

  

Ние извършваме следните рентгенографски изследвания:

Рентгенография на опороно-двигателния апарат (незаменим метод при диагностиката на травматични, метаболитни и генетични заболявания на костите и ставите).

Контрастна рентгенография на храносмилателната и отделителната система (тези изследвания дават точна информация за състоянието на вътрешните органи, особено в случаите, когато се налага спешна хирургическа намеса).

Рентгенография на гръден кош (при много от заболяванията на сърцето и белите дробове има конкретни рентгенологично видими изменения, от които в значителна степен зависи терапевтичният подход).

Рентенографско изследване за тазобедрена и лакътна дисплазия с издаване на официален международен сертификат (изключително важно изследване за всички кучета преди използването им за разплод, както и за тези, показващи симптоми на дисплазия, с оглед на навременно и успешно лечение).


Освен рентгенография извършваме и ултразвуково изследване, с което повишаваме прецизността на образната диагностика. През 2016 година клиниката обнови ехографската си техника, като закупи доплеров (цветен) апарат от висок клас, разполагащ с HD монитор със широк ъгъл на виждане, отлично качество на образа, голяма база данни, както и вградени системи за оптимизация на изображенията. Наличието на специална сонда за сърце (ехокардиография), заедно с доплеровите системи разширява значително нашите възможности в областта на кардиологията.

  

Ехографията представлява неинвазивен, безопасен метод за изследване на вътрешните органи. При него, чрез излъчване на ултразвукови вълни към тъканите и обработка на тяхното отражение се получава двуизмерен томографски образ. Ехографията наред с лабораторните тестове и рентгенографията е един от основните факторите за поставяне на точна диагноза.

Оборудването се допълва от 12-канален апарат за Електрокардиограма (ЕКГ) – бърз, неинвазивен, но основен метод в диагностицирането на аритмии и други сърдечни патологии