Меню
Д-р Владимир Йорданов

Д-р Владимир Йорданов – основател и управител на Ветеринарна клиника „Санте Вита”. Завършва Факултета по ветеринарна медицина към  ЛТУ в гр.София през 2003г. Професионална насоченост: хирургия, ортопедия, анестезиология, спешна помощ, офталмология. Завършени курсове и обучения:

 

 

- BAVOT Ортопедичен семинар с пркатичен курс "Корективни Остеотомии при пателарна луксация" 16-17.11.2019, София

- Семинар на Българската асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология /BAVOT/ - 02.06.2019, София

- VVC Conference 19-20.04.2019 Стара Загора

- Workshop on Endoscopy, 07.06.2018, Varna Bulgaria

- Canine and feline Ophthalmology Course, 16-17.04.2016г., Силистра

- WSAVA Continuing Education course “Neurology”, 10.10.2015, Стара Загора

- Практичен курс „Репродукция и репродуктивни смущения при кучето и котката“ – Централна ветеринарна клиника, 14-16.11.2014г., София

- Практичен курс „Оперативно лечение на фрактури – basic” – Югоизточна ветеринарна клиника Св. Анна, 20-21.04.2014г., Черноморец

- Практичен курс „Ехографско изследване на коремна кухина – advanced”, Централна ветеринарна клиника, 16.12.2012г., София

- Ветеринарен Бизнес Форум, 10.10.2012г., София

- Практичен курс Спешни състояния при кучето и котката, Централна ветеринарна клиника, 07-08.10.2012г., София

- Практичен курс „Ехографско изследване на коремна кухина – basic”,  Централна ветеринарна клиника, 10-11.03.2012г., София