Меню
Д-р Йосиф Еленков

Д-р Йосиф Еленков – работи в клиниката от 2009 година. Дипломира се през 2006 година във Факултета по ветеринарна медицина към Тракийския университет, гр.Стара Загора. Професионална насоченост: рентгенология, ехография, кардиология, неврология. Член на Бълграската асоциация по ветеринарна кардиология. Завършени курсове и обучения:

-  Management of Systemic Hypertension in dogs and cats, 27.10.2019, Пловдив

-  Практичен курс – „Ехокардиография“ advanced, 21-25.06.2019г., Timisoara, Romania

-  3rd Eastern European Regional Veterinary Conference  /EERVC/ 04-06.10.2018, Zagreb, Croatia

-   Конгрес на Българската асоциация по ветеринарна кардиология /BAVC/ - "The failing heart" 8-9.09.2018, София

-   Workshop "Peritoneal dialysis in small animals" - 12.04.2018  - Ветеринарна клиника "Стара Загора"

-   Конгрес на Българската асоциация по ветеринарна кардиология /BAVC/ - "Feline cardiology" , 4-5.11.2017, София

-  2nd Eastern European Regional Veterinary Conference  /EERVC/ - 18-21.10.2017 - Bucharest, Romania

-  Практичен курс – „Ехокардиография“ basic, 3-5.11.2016г., Timisoara, Romania

-  Конгрес на Българската асоциация по ветеринарна кардиология /BAVC/  „Heartworm disease in companion animals“ , 29-30.10.2016, София

-  1st Eastern European Veterinary Conference, 6-8.10.2016г., Belgrade, Serbia

-  Семинар „Ролята на биохимията и хематологията във ветеринарната практика“, 04.10.2016г., София

-  Конгрес на Българския Ветеринарен Съюз: “Paresis and paralysis in dogs and cats”, “Update on the diagnosis and treatment of Canine Leishmaniosis”, 10-11.03.2016, Велико Търново

-  Практичен курс „Ехокардиография – basic”, Централна ветеринарна клиника, 23-25.10.2015г., София

-  Конгрес на Българската асоциация по ветеринарна кардиология /BAVC/ „Вродени заболявания при домашните животни“, 26-27.09.2015г., София

-  Конгрес на Българската асоциация по ветеринарна кардиология /BAVC/ „Електрокардиография, аритмии и терапия“  24-25.10.2014, София

-   WSAVA Continuing education course “Congenital heart disease of the cat and dog”, 25.10.2013, Стара Загора

-   Практичен курс „Ехографско изследване на коремна кухина – advanced”, Централна ветеринарна клиника, 16.12.2012г., София

-   WSAVA Continuing education course “Endocrinology” 20.10.2012, Стара Загора

-   Практичен курс „Ехографско изследване на коремна кухина – basic”, Централна ветеринарна клиника, 10-11.03.2012г., София

-   Практичен курс „Рентгенографско изследване на гръден кош“, Централна ветеринарна клиника, 23.10.2011г., София

-   Практичен курс „Рентгенографско изследване на аксиалния скелет“, Централна ветеринарна клиника, 04-05.04.2011г., София

-   Практичен курс „Рентгенографско изследване на апендикуларния скелет“, Централна ветеринарна клиника, 02-03.04.2011г., София

-   WSAVA Continuing education course on Exotic animals, 20.11.2009, Стара Загора