Меню
ОРТОПЕДИЯ

За лечението на травматологичните случаи, клиниката разполага със съвременно оборудван операционен блок, което позволява извършването на голяма част от  ортопедичните операции на място в клиниката.

   

По-сложните случаи се консултират или реферират към водещите ветеринарни специалисти в България. Диагностиката изключително се подпомага и от системата за дигитализиране на рентгенографското изследване. Благодарение на всичко това, предлагаме хирургично лечние при следните случаи:

- фрактури на крайници и таз

- корекция на растежни деформации

- корекция на различни форми на дисплазия на ставите (лакътна, тазобедрена)

- корекция на скъсани ставни връзки,

- пателарна луксация