Меню
Нови възможности за образна диагностика

От началото на 2021 година клиниката е оборудвана със съвременен модел еднсоскоп и нов рентгенов апарат. С тези две нови придобивки, допълваме и разширяваме спектъра от изследвания, които можем да прегложем на клиентите си.